Football zajedno u Novom Pazaru

Na trgu Gazi Isa-bega je održan sportski događaj odigravanja minifootball-a. U pitanju je promocija fairplay-a, druženja i sporta. U organizaciji VICD i BAAP-a u saradnji sa fudbalskim savezima BiH, CG i Srb a pod pokroviteljstvom UEFA-e, Hattrick programa i Austrijske agencije za razvoj.

Football zajedno mini van je krenuo iz BiH preko Crne Gore pa do Srbije. Počevši u Zenici 11.09. mini van je krenuo na put u ove tri Balkanske države i trajat će do 23.09. kad će se održati u izbjegličkom kampu u Vranju.

Sanndzacki.com