Saradnja tutinskog Doma i Doma Kulina

 


U cilju jačanja saradnje i razmjene iskustava danas je delegacija Doma za lica mentalno ometena u razvoju iz Tutinu posjetila Dom za smještaj odraslih lica Kulina. Dom Kulina se nalazi na nekih 25 km od Aleksinca i predstavlja socijalnu ustanovu koja je vrlo slična tutinskom Domu. Naime ovaj dom ima na smještaju oko 310 punoljetnih korisnika sa najtežim mentalnim i tjelesnim poremećajima u razvoju i ima upošljenih oko 200 radnika. Dom je osnovan 1953.godine.

U kvalitetan rad i zapažene rezultate direktora gospodina Vojkana Stanojevica i njegovog tima, uvjerili su se kolege iz Tutina, direktor Omer Đondić, defektolog Semir Jakupović, radni terapeut Mensur Kačapor i negovatelj Hajrudin Mecinović. Direktor Stanojević je gostima pokazao sav prostorni i tehnički kapacitet Doma Kulina, poljoprivrednu ekonomiju i određene objekte u izgradnji. Valja spomenuti optimizam i raspoloženje svih uposlenih u ovoj ustanovi iako imaju vrlo težak i zahtjevan posao-voditi brigu o teško oboljelim osobama.

Omer Đondić je zahvalio kolegama na gostoprimstvu i pozvao predstavnike Doma Kulina da ubrzo posjete Dom u Tutinu i nastave saradnju i prijateljski odnos ove dvije ustanove. Đondić je dobio poziv da prisustvuje manifestaciji “kulinsko leto” koja će se održati u oktobru tekuće godine. Manifestacija će predstaviti 65 godina rada Doma Kulina a prisustvo su potvrdili i predstavnici resornog Ministarstva kao i mnogih Domova i socijalnih ustanova u Srbiji.

izvor: SANA