Hafiz Emin najbolji u 5 džuzeva

Hafiz Emin Hrapović iz Novog Pazara je ovih dana na takmičenju u Medini koje se održava u džamiji Poslanika a.s. i danas smo dobili informaciju da je u kategoriji hifza 5 džuzeva osvojio prvu nagradu.

Hafiz Hrapović je jedan od mlađih čuvara Allahove knjige iz Sandžaka a ovo mu nije prvo takmičenje sa kojeg dolazi sa zapaženim rezultatima.

sandzacki.com