Sjeničaci tjeraju šoderiste

U Sjeničkom selu Medare ljudi su izašli na džadu zabranjujući da im se posipa nekvalitetan šoder govoreći da je toliko veliko kamenje neće tenkovi tuda da prolaze.

Više na liknu https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1916333568447425&id=925246140843496

Svi Komentari

Kliknite ovdje za komentar