Redžepović o stanju u selu Šaronje u Tutinu

Redžepović i Đorđević

 

Na svom Facebook profilu državni sekretar gospodin Zaim Redžepović napisao je i oglasio se o stanju u. ovom pešterskom selu.

Tutinsko selo koje je porobljenije od ostalih!

– Poglavica iz toga mjesta je klasičan primjer “kako Perica zamislja politiku”!?
– Lik sopstvenu ŠTALU drži na državnoj imovini, otpad naravno ide u rijeku koja pripada svima, nema septičku jamu!
– Rasvjetu za selo je uredio tako da sve bljesti, naravno oko njegove kuće  i štale!
– Reflektori koji troše struju rade punim kapacitetom…
– Poglavica iz bajke!!!
– ŠTA MISLITE, KO TO PLAĆA?
– Ako vam kažem da u tom selu više od pola mjestana nema urađenu kanalizaciju, septičku jamu, nego sav otpad ide u rijeku…
– Ako se zna, da primjera, radi u tom halu od sela ozbiljan broj ljudi mimo tog osvjetljenja i reflektora uopšte ne plaća struju, kažu sredila im stranka i zbog toga ih uredno glasaju!
– Ako se tamo daje novac za nadoknadu štete od poplava, isključivo ljudima iz vladajuće partije koja ni te septičke jame nije uspjela da riješi…
– Ako se zna da u tom selu godinama prave i troše novac za novu školu, ali je nikako ne završavaju i stalno se traže pare iznova… Njihova djeca zbog tih jada i danas koriste neku staru školu…
… Ako se zna, da je to mjesto ŠARONJE!!!
– Zasto se onda ne zna kada je lokalna inspekcija izvršila nadzor i nalozila tim ‘zaštićenim veselicima’ da naprave te jame?
– Zašto ta gospoda koju plaćamo, juri ljude po Tutinu kada im zatekne drva na putu i piše im prijave, a ćuti pred ovakvom katastrofom?
– Ko je odgovoran što te fekalije završavaju u najčistiju rijeku koju smo takvim potezima uništili?
– Ako na sve to dodate da te časne ljude u tom selu godinama drže kao taoce zbog par smiješnih likova kojima je najveći uspjeh da se slikaju kod grba naše opštine i zaduže nešto para da bi broj glasova pokazao da su vjerni poglavici, onda vam je jasno koliko je teško …
Ipak, taj poglavica i svi njegovi jarani neka znaju…
– Mi iz SPP nećemo ostaviti niti jednog insana vama na emanet. Oslobodićemo čovjeka po čovjeka , kuću po kuću …
– Do konačne pobjede!!!