Nova predsjednica Višeg suda u Novom Pazaru

Sud Novi Pazar/sandzacki.com
Sud Novi Pazar/sandzacki.com

Slađa Čolović je rođena u Sjenici 1975. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 1999. godine, a pravosudni ispit položila je tri godine kasnije.

 

Pripravnički staž obavila je u Opštinskom tužilaštvu u Sjenici, gde je i radila kao tužilački i viši tužilački pomoćnik do 2005. godine, kada je izabrana za sudiju Opštinskog suda u Novom Pazaru.

 

Na stalnu sudijsku funkciju u Višem sudu u Novom Pazaru izabrana je 2010. godine.

 

Sednica svih sudija Višeg suda dala je pozitivno mišljenje za njen izbor za predsednicu tog suda, a Komisija Apelacionog suda u Kragujevcu je njen rad ocenila izuzetno uspešnim.

 

Za predsednika Višeg suda u Novom Pazaru konkurisao je i sudija tog suda Elvir Dedeić, ali je Komisija Visokog saveta sudstva (VSS) nakon ocene dosadašnjeg rada i plana i programa budućeg rada tog pravosudnog organa odlučila da na tu funkciju predloži Slađanu Čolović.

 

Dedeić je vršio funkciju predsednika Višeg suda od odlaska Suljovića u penziju.

 

Poslanici Skupštine Srbije na istoj sednici izabrali su i Fuada Zukorlića, Bojana Nikolića, Aladina Lekpeka i Zuhru Ramović za nove sudije Osnovnog suda u Novom Pazaru.