Muftija sandžački se žalio Crnoj Gori

Muftija sandžački Abdurrahman Kujević žalio se da ga crnogorska granična policija maltretira na način što ga često izdvaja iz kolona na graničnim prelazima i duže zadržavaju, a da mu nisu jasni razlozi za takvo postupanje. Ipak, u sprovedenom postupku ti navodi su utvrđeni kao neosnovani.

On je ministru unutrašnjih poslova i Ombudsmanu naveo da je crnogorski državljanin, da je završio školovanje na čuvenom Islamskom univerzitetu u Medini, te da od marta 2016. obavlja uglednu funkciju muftije sandžačkog, kao i da na crnogorskim graničnim prelazima ga službenici duže zadržavaju i izdvajaju iz kolone po više časova, kao i da mu nisu jasni razlozi ovakvog postupanja službenika granične policije prema njemu.

Uprava policije je navela da je Kujević državljanin Crne Gore, da se ne vodi u operativnim evidencijama za koje je nadležna policija, kao i da u postupanju policijskih službenika prema njemu nije bilo odstupanja od uobičajene redovne granične provjere.

Prema evidenciji granične policije – izvršenim provjerama preko elektronske aplikacije prelazaka državne granice utvrđeno da je Kujević od 01.12.2017.godine do 10.04.2018.godine imao 134 prelaska državne granice.

Zbog velikog broja prelazaka i neimenovanja policijskih službenika koji su vršili kontrole nad Kujevićem, tim povodom obavljeni su razgovori sa vođama smjene na graničnim prelazima Dračenovac, Dobrakovo i Ranče gdje je Kujević prelazio granicu kao i sa načelnicima OGB Rožaje i OGB Pljevlja i komandirom SGP Bijelo Polje, kao i sa njihovim pomoćnicima za granične provjere koji su potvrdili da nemaju saznanja da se prema Kujeviću sprovodi neka posebna kontrola prilikom njegovog prelaska državne granice osim one redovne, koja se sprovodi prema svim licima i vozilima koja nijesu interesantna po pitanju bezbjednosti.

Osim toga, izvršen je pregled snimljenog video materijala dostupnih prelazaka za Kujevića, ali se nije moglo utvrditi da je bilo neprofesionalnog postupanja policijskih službenika prema njemu, kao i da je zadržavanje Kujevića na graničnim prelazima u prosjeku trajalo do 10 minuta, ali i da inače zadržavanje u nekim slučajevima zavisi i od objektivnih uslova na graničnom prelazu na koje se nije moglo uticati npr, gužve, tehnički problemi prilikom evidentiranja lica i vozila u elektronsku aplikaciju prelaza, kao i prioritetne druge službene radnje koje se u tom momentu dešavaju na graničnim prelazima.

Nakon sprovedenog postupka zaključeno je da su policijski službenici, u vršenju poslova granične kontrole, primjenjivali ovlašćenja utvrđena zakonom, sa najmanje štetnih posljedica, navodi se u odluci.

U odluci se navodi i da imajući u vidu zakonski maksimum dozvoljenog zdržavanja od šest časova, zadržavanje lica na graničnim prelazima u trajanju od 10 do 50 minuta predstavlja dozvoljeno vrijeme, da se izvrši provjera.

Izvor blizak muftiji Kujeviću kaže da se ovo dešava i da je proces pokrenut u nadi da se riješi.