Dr. Jahja Fehratović: Obesmišljavanje bosanskog jezika

Gostujući u radio emisiji “U Žiži” vijećnik u BNV-u dr. Jahja Fehratović govorio je o nastavi na bosanskom jeziku ističući da je BNV moralo da se izbori da djeca ne budu dodatno opterećenja viškom časova.

Taj proces je upravo čin gospodina Ugljanina da naruši nastavu na bosanskom jeziku“.

Gospodin Fehratović je govoreći o radu BNV je akcentovao udžbenik za muzičku kulturu.

Taj udžbenik za 6. razred koji je odobrila stručna komisija na 13. strani ima himna o Svetom Savi. U udžbeniku za 7. razred Božićna arija koja je prevedena sa italijanskog jezika. Ne možete naći ni jednu sevdalinku kad se govori o lirskoj podlozi.”

O listi Matice Bošnjačke dr. Fehratović je rekao da su to ljudi koji su dokazali svoje vrijednosti i čiji rezultati su vidljivi.

sandzacki.com