Bijelo Polje: Obrazovni serijal o Ilirima

Iliri su naše kulturno nasljeđe koje treba da se njeguje, rekao je profesor istorije Boban Šestović, predstavljajući novi naučno-obrazovni serijal Radija Bijelo Polje Putevima Ilira. Serijal će se emitovati srijedom od 17:30 u sklopu projekta REFESTICON 2020, čiji je pokrovitelj Ministarstvo kulture Crne Gore.

”Iliri mogu da nas spajaju, jer su pokrivali prostor koji danas u glavnom naseljavaju Južni Sloveni. Granica se prostirala od rijeke Cetine, u današnjoj Hrvatskoj, pa sve do ispod Drača”, kaže Šestović, napominjući da je REFESTICON najbolji vid saradnje koji to potvrđuje.

Kako je saopšteno u prvoj emisiji serijala posvećenog tradiciji, istoriji i kulturi naroda koji su naseljavali prostore Balkana, autor i narator će biti profesor Šestović, urednik Dragić Rabrenović, a tonski montažer Sanida Kajević.

Šestović navodi da će se u serijalu govoriti i o prapostojbini Iliira, o tome kakva je bila njihova uloga sa Tračanima, kako su došli na prostore Balkana i pravili zajedničke saveze. Po njegovim riječima dio emisija biće prožet istraživanjem o ilirskim plemenima, njihovim ratovima, osvajanjima različitih teritorija, kako su  potisnuli grčko pleme Ahajce koje je bilo domicilno u našim primorskim krajevima, pa sve do posljednjih dana, do Batonovog ustanka, dok ilirska država nije potpala pod rimski uticaj.