Zukorlić – Sve se mijenja zbog virusa

Zukorlić
Zukorlić

Reflekcije osobenosti samog virusa i sve ono što on izaziva ali i sa aspekta nepoznatosti. S obzirom da nažalost, medicinske nauke nisu uspjele da spremno dočekale ovakvu opasnost. Pored medicinsko-biološke, izuzetno važan aspekt jeste mentalno-psihološki a kome se ne pridaje previše značaja. Zato sam i u razgovoru sa predsjednikom R. Srbije i sa ostalim predstavnicima nadležnih organa, da se na medijima otvori prostor za poruku različitih ali ozbiljnih duhovnih autoriteta. Jednostavno, da paralelno sa medicinskim suočavanjem pokušamo adekvatno odgovoriti na mentalno-psihološki aspekt“.

 

Akademik Zukorlić naglašava da treba da odradimo sve što je do nas i da se jednostavno prepustimo realnosti tj. sudbini.

 

„Ja se ne plašim virusa ali sam ozbiljan u implementaciji preporuka. To je isto moj duhovno-odgojni koncept. U životu sve opasnosti tako i posmatram, da sam dužan da uradim šta je do mene a ostalo prepustim Bogu. Dakle, nemam nikakav grč, nikakav strah, zato što znam da sve što me zadesi nije me moglo mimoići i da sve što me je mimoišlo nije me moglo zadesiti. To mi drži vertikalu da prosto da ne mogu da upadnem ni u kakvu paniku, paranoju. Sve mjere primjenjujem ali isto tako u islamskoj koncepciji odnosa prema molitvi, peremo i ruke, noge, lice prije molitve, tako da to ne predstavlja problem. Istina sada je pojačano. Učinite sve što je do vas i predajte se realnosti života koji ima svoj tok a koji ne možete promjeniti“.

 

Akademik Zukorlić zaključuje da je ovo resetovanje svijeta i posle ovoga ništa neće biti isto.