Stipendije za najbolje studente – konkurs do petka

indeks/sandzacki.com
indeks/sandzacki.com

Konkurs za dodjelu stipendija najboljim studentima koji imaju prebivalište u Novom Pazaru traje do 10. maja, a pravo imaju oni koji studiraju na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, koji nisu u radnom odnosu, imaju državljanstvo Republike Srbije i nisu gubili nijednu godinu studija.

Studenti bez roditeljskog staranja biće posebno rangirani i za njih neće važiti uslov koji se tiče prosečne ocjene.

Radiju Sto plus je u lokalnoj samoupravi rečeno da će iznos studentske stipendije odrediti Gradsko veijće na osnovu broja odobrenih stipendija, a prema raspoloživim sredstvima u budžetu grada za ovu godinu.

Grad Novi Pazar već duži niz godina nije dodeljivao stipendije najboljim studentima, a gradonačelnik Nihat Biševac ranije je novinarima rekao da je ovo prvi put da lokalna samouprava samostalno nagrađuje buduće visokoobrazovane građane.