Podzemni prolazi u Novom Pazaru

Prema dokumentu o budžetu za 2019. planirani su tenderi za javne radove, među planiranim tenderima za izvođenje radova preovladavaju oni za rekonstrukciju i izgradnju elektro mreže, ali nema javnih nabavki za izvođače radova na uređenju putne i komunalne infrastrukture, a za šta je ovogodišnjim budžetom predviđeno 300 miliona dinara.

Najvredniji tender je za plaćanje javne rasvete (66,6 miliona dinara), dok je Grad za potrebe nabavke energenata planirao oko tri miliona dinara manje.

Lokalna samouprava planira da ove godine izradi projektnu dokumentaciju za uređenje gradskog trga, koja će predvideti izgradnju pothodnika, a za šta je opredeljeno blizu 29 miliona dinara.

Za izradu projekta dalekovoda sa trafostanicom neophodnog za postrojenje za obradu otpadnih voda predviđena su 22 miliona dinara.

Među vrednijim nabavkama su i kupovina goriva (devet miliona dinara), ali i nabavka automobla (pet miliona dinara).

Prvobitnim planom javnih nabavki za prošlu godinu bili su predviđeni tenderi vredni 675 miliona dinara, ali je taj dokument doživeo 19 izmena i dopuna tako da su sve javne nabavke na kraju godine vredele preko 1,1 milijarde dinara.

izvor: Radiostoplus