Opštinsko takmičenje u Bosanskom jeziku

Opštinsko takmičenje iz Bosanskog jezika i jezičke kulture za učenike petog, šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole održano je danas u OŠ Avdo Međedović u Novom Pazaru. Direktor OŠ ” Avdo Međedović “, ističe da su samo najbolji ostvarili mjesto na takmičenju a da je njima pripala čast da budu domaćini istog.

“ Nama je drago da su sve škole u kojima se izvodi nastava na bosanskome jeziku, uzele učešće i poslale su učenike, kao i predmetne nastavnike za takmičenje. Mi u petom razredu, na nivou grada Novog Pazara, imamo 50 učenika, za šesti razred 52 učenika, za sedmi razred 33 učenika i za osmi razred 45 učenika. Trenutno, u našoj školi ima ukupno 180 učenika koji se takmiče “, kazao je direktor OŠ “ Avdo Međedović “ , Ahmed Đerlek.

Od fundamentalnog je značaja za bošnjake da imaju nastavu na maternjem jeziku, pa se samim tim mora dati na značaju i bosanskome jeziku.

“ Mi zaista, pozivamo ali i utičemo na sve škole da se da značaju takmičenju iz bosanskog jezika. Imamo tu sreću da iz godine u godinu se povećava broj učenika. To je jedini način da se očuva identitet, ali i da pokažemo da mi postojimo ovakvi kakvi jesmo. Tako da nam je drago što nam i Bošnjačko Nacionalno Vijeće daje pomoć i značaj, što smo mi domaćini već nekoliko godina ovih takmičenja “, završava direktor Đerlek.

Nakon opštinskog takmičenja, slijedi republičko takmičenje gdje će domaćin biti ponovo OŠ “ Avdo Međedović “,26.maja2019.

Izvor:SANA