Nova trafostanica za Tutin

Temelji za most

Polaganjem kamena temelјca u Tutinu počela je izgradnja nove trafostanice „Elektroprivrede Srbije“ koja će omogućiti priklјučenje novih korisnika i razvoj privrede u Tutinu i Novom Pazaru.

Kamen temelјac za TS 110/35/10 kV vrijednu 2,5 miliona evra, položili su Milorad Grčić, v. d. direktora JP EPS, Kenan Hot, predsjednik opštine Tutin i Bojan Atlagić, v. d. direktora „EPS Distribucije“.

Ovo je jedan od najbitnijih dana za budućnost Tutina jer smo položili kamen temelјac za izgradnju trafostanice koja rješava ne samo pitanje snabdjevanja Tutina električnom energijom, već trasira put za izgradnju novih objekata, kako stambenih tako i privrednih“, rekao je Grčić.

Nova trafostanica obezbjediće 31,5 megavat snage umjesto 13 megavata koje je do sada Tutin imao na raspolaganju iz TS u Novom Pazaru i istovremeno će biti oslobođeno 15 megavata za Novi Pazar.