Poplavljena Bosna

Mezarje

U Bosni je posljednjih dana od kiša i izlijevanja rijeka došlo do poplava u nekoliko gradova. Neki kažu da je do izlijevanja rijeka došlo zbog nemarnosti i bacanja smeća u iste te da nije čudo što se to desilo.

Pod vodom su Bihać, okolina Doboja, Zavidovići i ostali.

Sve raspoloživo ljudstvo i mašine su na terenu i rade na uspostavljanju ponovne putne komunikacije na regionalnom putu Banovići – Zavidovići. Zbog veće količine vode na kolovozu, na ovoj dionici puta obustavljen je saobraćaj.

Profesionalna vatrogasna jedinica Banovići je imala više intervencija s pumpama u naseljima Seona, Banovići Selo, Smajlovići, gdje su lokalni potoci bujičastog karaktera plavili zemljište i pravili probleme lokalnom stanovništvu. Na određene lokacije bit će poslana mehanizacija u cilju raščišćavanja i proširenja korita i ispusta.

Poplavljene su i kuće i sve što je bilo u okolini rijeka.

Šteta je ogromna a voda se još nije povukla.

sandzacki.com