Drevne tajne Sandžaka autora Sulejmana Aličkovića

Drevne tajne Sandžaka/ Sulejman Aličković
Drevne tajne Sandžaka/ Sulejman Aličković

Ovih dana iz štampe izlazi knjiga pod imenom „ Drevne tajne Sandžaka“. Riječ je o knjizi u kojoj su sabrani svi tekstovi koji su do sada bili nedostupni za sve čitaoce. Dugogodišnja saradnja sa KNS iz Sarajeva iznjedrila je još jednu knjigu. Moja poznata istraživanja koja su već objavljena u prethodnim knjigama nastavljena su i u ovoj knjizi. Tu  je takodje moja proza i poezija tako da knjiga čini skup onih neobjavljenih radova. Moja saradnja sa  KNS naročito predsjednikom Ibrahimom Osmanbašićem već duže od decenije bila je uspješna na obostrano zadovoljstvo.  U ovom radu raspravlja se o arheološkim, onomastičkim i historijskim argumentima. U knjizi  koja pokušava da približi Nemušte tajne stećaka i Kamenih kugli sve to treba odgonetnuti kroz sadašnje I buduće vrijeme. Pokušavajući da preskočim onaj prag koji je neko postavio I ponudim novu baklju znanja mladim istraživačima. Znanje ako se čuva za sebe I nije znanje. Čovjek je dužan da ga podjeli sa čovjekom I tako proširi vidike znanja. Kamene kugle, Kameni krugovi na Pešteri, put smrti I ilirske gomile, Stećci sve je to još uvijek za istraživanje. Sve ovo što sam nabrojio spada u Sandžačke arheološke fenomene. Napominjem da su Kamene kugle –kosmički mitovi ili energetsko komunikacijski sistemi starih civilizacija. Nauka je tek na pragu da ovo razjasni. Možda sve ono što je u knjizi zabeleženo, neće se svidjeti onoj nauci koja želi da se sve zaustavi tamo gde njima odgovara.  Ipak se Sandžačka zemlja mora malo dublje istražiti I tek tada će nauka doći do novih saznanja.