Da li se Tutin sistemski uništava? – mišljenje

mde
Tutin

Od devedesetih godina prošlog vijeka poslije nacionalnog buđenja Bošnjaka mnogo bitnih stvari se dešavalo u Tutinu. Mnogo Tutinaca je bilo prebijeno od policijskih snaga tadašnje države Jugoslavije.

Tada je Stranka Demokratske Akcije Sandžaka preuzela vlast na lokalnom nivou a među Tutincima sada se nerijetko može čuti da je baš ova politička organizacija kriva za loše stanje u ovom Sandžačkom gradu.

Međutim, postavlja se pitanje da li je i šta država Srbija uradila da se poboljša životni standard Tutincima. U posljednih pet do deset godina vidno je da se u ovom gradu postepeno gase državne institucije što će, ako se nastavi takav trend, opštinu pretvoriti u najveću mjesnu zajednicu u Srbiji.

Naime, 2010. godine je ugašen Sud u Tutinu i izmešteno je sve vezano za sudske poslove u Novi Pazar. Takođe Tutin kao opština od trideset hiljada stanovnika nema notara već sve pravne akte, kupoprodajne ugovore i ostale poslove koji zakonski zahtjevaju overavanje moraju biti obavljeni u Novom Pazaru. Pored navedenih institucija imamo primjer tihog gašenja geodetske službe u toku iz koje radnici odlaze u penziju ali se novi ne primaju. Ovo je dovelo do situacije da ta služba ima svega pet radnika računajući i direktora i da sada kad je štrajk ove službe na nivou države u Tutinu nit ima ko da radi niti ko da štrajkuje.

Da ne bi ostalo zaboravljeno moramo pomenuti školstvo i način funkcionisanja istog. Još uvijek svjež primjer je problem zapošljavanja u školama gdje se upošljavaju oni koji imaju jaču vezu bez obzira na to što već upošljeni pripadaju stranci SDA. Ipak istina je da je država u prošloj godini izdvojila preko milion eura za obnovu zgrade srednjih škola ali i za to, kako pričaju radnici ovih škola, diskutabilno je šta je sa dijelom novca koji nije utrošen.

Problem zdrastva je prisutan ali ipak je dobrom organizacijom dijelom riješen a i imamo primjere stanovnika Tutina koji su preko Islamske zajednice u Srbiji donirali sanitetsko vozilo da bi bolnica imala bolje uslove za rad.

Pored velikog prirodnog priraštaja ipak Tutin ostaje bez stanovništva jer se odliv mozgova dešava i traje već danima. Na žalost i odliv snage to prati pa smo u situaciji da se poslodavci u Tutinu bore oko radnika. A oni koji su ostali sada rade za manje od pristojnih plata nerijetko bez zdrastvenog i penzijskog osiguranja.

Sve u svemu, malo SDA kao vršioci lokalne vlasti, malo država, ovo mjesto dodiruje dno a i kopa ispod pa dokle stigne ispod dna.

Enver Đondić

Svi Komentari

Kliknite ovdje za komentar